למחוק את span בלי למחוק את התוכן

במשתנה $content
נכנסים לפעמים תגי שנוצרים על ידי ckeditor
הייתי רוצה למחוק אותם בלי למחוק את התוכן שנמצא בינהם

בעבר עשיתי מחיקה של תג >BR< על ידי השורה
<?php $content = str_replace(' ', '', $content); ?>

לפני הדפסת התוכן. האם יש דרך מקבילה לעשות זאת לגבי span בלי jquery

פורומים