לשנות את הכיתוב בכפתור לאחר שליחת הטופס ולהישאר בחיים