כיצד לשנות את היום הראשון בשבוע או hook_variable_get_alter*